top of page
LINE_ALBUM_ICON LIFT Lifting Italia( NEW PICTURE)_๒๒๐๕๒๗_3.webp

รู้หรือไม่ว่าลิฟต์ระบบสกรู กับ ระบบสลิง
แตกต่างกันอย่างไร

ลิฟต์บ้าน SMARTLIFT นำเข้าลิฟต์บ้านจากประเทศอิตาลี ทั้งระบบสลิง และ ระบบสกรู ทั้ง 2 ระบบ มีความแตกต่างกันหลายส่วน ทั้งด้านความเร็ว ห้องโดยสาร หรือจะเป็นดีไซน์ งานตกแต่งของลิฟต์ แต่จะรู้ได้อย่างไรว่าลิฟต์ระบบไหนจะเหมาะกับหน้างานของเรา วันนี้ SMARTLIFT จะมาอธิบายความแตกต่างของลิฟต์ทั้ง 2 ระบบ เพื่อเป็นแนวทางการตัดสินใจให้กับทุกท่าน

ความสูงในการติดตั้ง

19f07f_acdfb848c7c242e297442733192555fe_mv2.webp

ระบบสลิง (SLING SYSTEM)

S__29081613.jpg

ระบบสกรู (SCREW DRIVEN)

สามารถติดตั้งได้สูงสุด 7 ชั้น หรือ 23 เมตร

สามารถติดตั้งได้สูงสุด 4 ชั้น หรือ 13 เมตร

ความเร็วในการขับเคลื่อน (SPEED)

ระบบสลิง (SLING SYSTEM)

ระบบสกรู (SCREW DRIVEN)

ความเร็วในการขับเคลื่อนอยู่ที่  0.30 m/s

ความเร็วในการขับเคลื่อนอยู่ที่  0.15 m/s

ห้องโดยสาร (CABIN)

66EA956C-61D2-4B03-A07E-9F03A5769869.jpeg
S__29171716.jpg

ระบบสกรู (SCREW DRIVEN)

ระบบสลิง (SLING SYSTEM)

ขับเคลื่อนทั้งห้องโดยสาร หรือ Full cabin

ขับเคลื่อนเฉพาะ Platform และใช้ปล่องลิฟต์เป็นห้องโดยสาร

ระบบความปลอดภัย (SAFETY)

IMG_7121.JPEG

ระบบสลิง (SLING SYSTEM)

LINE_ALBUM_Service_๒๒๑๑๑๘_13.jpg

ระบบสกรู (SCREW DRIVEN)

ในกรณีที่ไฟดับหรือไฟตก ลิฟต์จะสามารถใช้ได้อีก 20 รอบ เนื่องจากมี Battery สำรองไฟในตัว

ในกรณีที่ไฟดับหรือไฟตก ลิฟต์จะเคลื่อนลงไปชั้นที่ใกล้ที่สุด

ความสูงของลิฟต์จากชั้นสุดท้ายถึงเพดาน (OVER HEAD)

LINE_ALBUM_วินมิลปาร์ค_๒๓๐๓๑๓_48.jpg

ระบบสลิง (SLING SYSTEM)

287.png

ระบบสกรู (SCREW DRIVEN)

ในการติดตั้งลิฟต์ระบบสลิง จำเป็นต้องมีความสูงของชั้นสุดท้ายถึงเพดาน 2600 mm ขึ้นไป

ในการติดตั้งลิฟต์ระบบสกรู จำเป็นต้องมีความสูงของชั้นสุดท้ายถึงเพดาน 2200 mm ขึ้นไป

ความหนาของพื้นลิฟต์ (PIT)

LINE_ALBUM_คุณเหน่ง จันทบุรี_๒๒๐๑๑๐_172_edited.png

ระบบสลิง (SLING SYSTEM)

LINE_ALBUM_บ้านคุณนัน จ_edited.jpg

ระบบสกรู (SCREW DRIVEN)

ลิฟต์ระบบสลิงจะมีความหนาของพื้นลิฟต์ 15 - 20 cm สามารถสกัดพื้นลงไปเพื่อให้พื้นลิฟต์เสมอกับพื้น หรือวางบนพื้นและทำ Step ยกสูงขึ้นไป

ลิฟต์ระบบสกรูจะมีความหนาของพื้นลิฟต์ 5 cm สามารถสกัดพื้นลงไปเพื่อให้พื้นลิฟต์เสมอกับพื้น หรือวางบนพื้นและทำ Step ยกสูงขึ้นไป

บานประตู (DOOR)

IMG_59789.JPEG

ระบบสลิง (SLING SYSTEM)

S__29171717.jpg

ระบบสกรู (SCREW DRIVEN)

มีรูปแบบประตูให้เลือกหลากหลาย Swing door / Slide door และสามารถเลือก Option เสริมได้ ทั้งแบบ Auto และ Mannal

มีรูปแบบประตูให้เลือกแบบเดียว คือ Swing door และสามารถเลือก Option เสริมได้ ทั้งแบบ Auto และ Mannual

ปล่องลิฟต์

LINE_ALBUM_สุขุมวิท 23_๒๑๑๑๒๒_5_edited.p

ระบบสลิง (SLING SYSTEM)

266.png

ระบบสกรู (SCREW DRIVEN)

นำเข้า Complet set พร้อมปล่องลิฟต์ หรือสามารถเตรียมปล่องลิฟต์เองได้เพื่อประหยัด Cost

นำเข้า Complet set พร้อมปล่องลิฟต์ ไม่ต้องเตรียมปล่องลิฟต์เอง

bottom of page