top of page

คฤหาสน์ ย่านบางบอน
(Ban KhunChalerm Project)

                ลิฟต์บ้านระบบไฮดรอลิค ลูกค้าต้องการที่จะติดตั้งภายนอกและต้องการสั่งพร้อมปล่องจากอิตาลี เนื่องจากไม่อยากทำปล่องเองและอยากให้ทาง Smartlift เป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับลิฟต์โดยตรง โดยเดิมทางลูกค้าจะรีโนเวทบ้านส่วนพื้นที่นี้อยู่แล้วจึงอยากนำลิฟท์มาติดให้เข้ากับบ้านให้มากที่สุด จึงออกมาเป็นลิฟท์บ้านสีขาวดีไซน์กระจกมองเห็นทัศนียภาพบริเวณนอกบ้านที่เป็นสนามหญ้าบ้านได้อย่างชัดเจน

System : Hydraulic
Floor  : 3
Load  : 400 Kg.
Shaft  : 1500x1500 mm
Cabin : 1080x1240 mm
Door   : Swing Door
Pit       : 150 mm

bottom of page