top of page

Dental Clinic 6 floors in Silom

ลิฟต์บ้านระบบสลิง นำเข้าจากประเทศอิตาลี ติดตั้งภายในคลีนิกทันตกรรม สูง 6 ชั้น ลูกค้าเลือกใช้สีฟ้าเป็นสีของลิฟต์เพื่อเพิ่มความสดใส ภายในผนังลิฟต์เป็นลายหินอ่อนตัดกันได้อย่างสวยงาม พร้อมติดตั้ง Access Control เพื่อจำกัดการขึ้นลิฟต์ในแต่ละชั้น

Project : Dental Clinic 6 Floors

Location : Silom

Systems : Sling

Floors : 6

Shaft : 1400 x 1200 x 2100 mm

Load : 400 KG

Cabin : 1060 x1000 x 2000 mm

Pit dimensions : 200 mm
bottom of page