top of page

Union Inta Co.,Ltd. Project

                 ลิฟต์บ้านระบบไฮดรอลิค 4 ชั้น ติดตั้งใช้งานสำหรับออฟฟิศ สำนักงาน ด้วยพื้นที่ขนาดมาตรฐาน รถเข็นวีลล์แชร์สามารถเข้าใช้งานได้ และสามารถใช้ขนของสำนักงานได้อย่างสะดวกสบาย หมดปัญหารีโนเวทออฟฟิศอยากติดตั้งลิฟต์แต่ไม่อยากให้กระทบโครงสร้างเดิม จึงเลือกติดตั้งลิฟท์บ้านกับทาง Smartlift ไม่ต้องมีบ่อ ไม่ต้องมีห้องเครื่อง สามารถติดตั้งได้โดยไม่กระทบโครงสร้างเก่า ตอบโจทย์อาคารรีโนเวทสุดๆ

Hydraulic

  • Speed 0.30 m/s

  • 4 Floors

  • 1600x1600 mm (SWexSDe)

  • 1100x1200x2200 mm (CWxCDxCH)

  • Pit : 150 mm

  • Rated Load : 350 Kgs. / 4 Persons

  • Door : Slide Door

bottom of page