top of page

Ban Khun KongKiet
Project

ลิฟท์บ้านราคาประหยัดสำหรับใช้งานภายในบ้าน

ลูกค้าสั่งซื้อลิฟต์บ้านเน้นใช้งานสำหรับผู้ใช้วีลล์แชร์ ทาง Smartlift จึงดีไซน์ขนาด 1.5 x1.5 เมตร เนื่องจากเป็นขนาดมาตรฐานวีลล์แชร์จึงสามารถเข้าได้ ดีไซน์ด้วยประตูสไลด์กระจกทำให้ผู้ใช้วีลล์แชร์ไม่รู้สึกกลัวการใช้ลิฟต์

  • ระบบ Hydraulic

  • Floor : 4

  • ​Speed: 0.30 m/s

  • 400 kg weight

  • Shaft: 1500 x 1500 mm

  • Cabin : 1100 x 1200 mm

  • Pit : 150 mm

  • Door: Auto silde SS with Glass opening door

bottom of page