top of page

Ban Klang Krung Project (2021)

               ลิฟต์บ้านสำนักงาน ใช้ภายใน ดีไซน์ประตูสไลด์ข้างกระจก ตกแต่งด้วยฟังค์ชั่นปุ่มกดชั้น ปุ่ม Safety ไฟ LED และกระจกเงาบานใหญ่ ใช้งานง่ายตอบโจทย์วิถีชีวิตพนักงานออฟฟิศรุ่นใหม่ ขนของก็ได้ ต้อนรับแขก VIP ก็ดี รถเข็นวีลล์ฉชร์ใช้ได้สบายมากยิ่งขึ้น

Home Office 3 ชั้น
Load : 325 Kg./4 Person
Size : 1050x1200 mm.
Speed : 0.30 m/s
ระบบ : Hydraulic

ติดตั้งแล้วเสร็จ : 2021

bottom of page