top of page

Bangbo Project1

                    ลิฟท์บ้าน SmartLift กับผลงานการติดตั้งลิฟต์บ้าน 2 ชั้น ที่ย่านบางบ่อ ด้วยขนาดพื้นที่ 1500 x1500 mm สามารถรองรับรถเข็นวีลล์แชร์และน้ำหนักในการใช้งานได้ถึง 400 Kg. ดีไซน์ประตูให้เป็นประตูกระจกใสสไลด์ข้าง Stainless Steel ภายในผนังด้วยวัสดุ Skinplate ราวจับ Handrail วัสดุ Aluminum แข็งแรง ทนทาน และมีฟังค์ชั่นแผงปุ่มกดลิฟต์ที่สะดวกตอบสนองต่อการใช้งาน

System : Hydraulic
Floor    : 2
Shaft    : 1500x1500 mm
Cabin   : 1100x1200 mm
Door     : 800x2000 mm
Speed   : 0.30 m/s
Load    :  375 Kg.
Pit       : 150 mm

bottom of page