top of page

Home 2 Floors Taling Chan

Project : Home 2 Floors in Talinh Chan

Location : Taling Chan – Bangkok

Year : 2022

Systems : Screw

Floors : 2

Shaft : 1500 x 1460 mm

Load : 400 kg

Cabin : 1100 x 1400 mm

ผลงานการติดตั้งลิฟต์บ้านพร้อมปล่อง นำเข้าจากประเทศอิตาลี ติดตั้งภายนอกบ้าน 2 ชั้น
บริเวณข้างบ้านริมสระน้ำ ใช้ระบบ Screw ลูกค้าออกแบบ ตกแต่งของลิฟต์เองทุกส่วนเพื่อให้เข้ากับ Design ของบ้าน

bottom of page